Życie w oceanach

Życie w oceanach

Oceany to nie tylko mnóstwo słonej wody, ale również niesamowity podwodny świat. W każdym oceanie wskazać można różne grupy zwierząt, które zasiedlają określone głębokości. Jest to to, co naprawdę zachwyca. Poznajmy bliżej świat fauny oceanicznej.

Ocean Światowy – Wszechocean

Ocean Światowy – Wszechocean

Oceanem światowym (inaczej Wszechoceanem) określamy ogół oceanów i mórz występujących na naszej planecie. Stanowią one blisko 71% ogólnej powierzchni Ziemi czyli około 361 mln km2. Barwa wody oceanicznej jest uzależniona od oświetlenia Ziemi,które jest różne i zmienia się …