Ocean Atlantycki – drugi ocean świata

Drugim pod względem wielkości oceanem na świecie jest Ocean Atlantycki. Swoim kształtem bardzo silnie przypomina nieco rozciągnięta literę S. W okresie średniowiecza określano go mianem morza ciemności. Jednym ludem, który się go wówczas nie bał, byli Wikingowie. Następnie nadeszła era wielkich odkryć geograficznych, która pozwoliła na odkrycie mnóstwa tajemnic tego rozległego akwenu.

Położenie i wielkość

Ocean Atlantycki leży między Eurazją, Afryką, obiema Amerykami oraz Antarktydą. Przyjmuje się, że granicą oddzielającą Ocean Atlantycki od Oceanu Indyjskiego jest południk dwudziesty na wschód. Leży na nim Przylądek Igielny. Od Oceanu Spokojnego oddziela go południk 67 na zachód. Ocean Atlantycki liczy 106 463 tysiące kilometrów kwadratowych i to właśnie ta powierzchnia czyni go drugim pod względem wielkości akwenem wodnym na świecie.

Wyspy oraz wybrzeża

Ocean Atlantycki może pochwalić się urozmaiconą linią brzegową. Ta w północnej jego części jest zdecydowanie silniej rozwinięta. To właśnie na tym obszarze występują liczne morza oraz zatoki należące do Atlantyku. Wśród mórz wymienić należy:

 • Śródziemne;
 • Karaibskie;
 • Północne;
 • Bałtyckie;
 • Czarne;
 • Sargassowe.

Większość wysp leżących na Oceanie Atlantyckim również znajduje się w jego północnej części. Największe wyspy położone na tym wielkim akwenie wodnym to:

 • Wielka Brytania;
 • Kuba;
 • Islandia;
 • Irlandia;
 • Haiti.

Linia brzegowa Atlantyku to niemalże wszystkie typy wybrzeży. Wskazać można te, które niszczone są przez prądy morskie oraz te, które są przez nie nadbudowywane. Do tych pierwszych zalicza się między innymi klify Van do Lobo, które położone są w Portugalii. Te drugie to na przykład wypełnione złotym piaskiem plaże Boa Viagem.

Zasolenie

Ocean Atlantycki to średnie zasolenie kształtujące się na poziomie 34,9promila. Wody najbardziej słone to te leżące w okolicy zwrotnikowej. Tutaj zasolenie dochodzi nawet do 37promili. Wszystko za sprawą wyjątkowo intensywnego parowania, które zachodzi na tych terenach. Strefa równikowa to zasolenie wynoszące 35 promili. Wpływ na taki stan rzeczy mają naprawdę intensywne opady deszczu. Zasolenie wód Atlantyku sukcesywnie zmniejsza się w kierunku biegunów. Dochodzić może nawet do 31 promili. Również wraz z nabieraniem głębokości zasolenie staje się coraz mniejsze.

Temperatura wody

Atlantyk zaliczany jest do oceanów chłodnych. Średnia temperatura jego wód nie przekracza nawet siedemnastu stopni. Wskazać można jednak znaczne zróżnicowanie temperatur na przestrzeni całego obszaru oceanu. Część północna oceanu jest cieplejsza od południowej nawet o 6 stopni. Wszystko dlatego, że silnie nagrzane wody równikowe przesuwają się głównie właśnie na północ. Cieplejsze są również rejony zachodnie. Tutaj zaznacza się wpływ prądów morskich.

Ocean Atlantycki to akwen wodny o naprawdę dużej powierzchni. Cechuje go zróżnicowana linia wybrzeża, zróżnicowany poziom zasolenia oraz także zróżnicowana temperatura wody. Ocean Atlantycki jest najmłodszy ze wszystkich oceanów, które obecnie istnieją na świecie, ale nie oznacza to, że jest najmniej interesujący.

Share This Post:

Add Comment