Ocean Spokojny – największy zbiornik wodny na całej kuli ziemskiej

Mówiąc o oceanach, nie sposób nie wspomnieć chociaż w kilku słowach o Oceanie Spokojnym, który dzisiaj jest największym, a zarazem najgłębszym zbiornikiem na całej kuli ziemskiej. Wszystkie procesy, które zachodzą w jego obrębie, w istotny sposób wpływają na klimat kuli ziemskiej. Najsilniejszym tego wyrazem jest aktywność prądu El Nino.

Położenie

Ocean spokojny leży między Azją, obiema Amerykami, Australią oraz Antarktydą. Jego powierzchnia to 178 648 tysięcy metrów kwadratowych, a jego wody stanowią blisko pięćdziesiąt procent wszystkich wód oceanicznych na świecie.

Wiek i pochodzenie

Uważa się, że najstarsze części Oceanu Spokojnego, który określany jest również mianem Pacyfiku bądź Oceanu Wielkiego, szacuje się na około sto trzydzieści pięć milionów lat. Część dna leżąca we wschodniej części oceanu cechuje się małym urozmaiceniem. Strukturami, które się tutaj wyróżniają, są jedynie Rów Peruwiański oraz Wzniesienie Wschodniopacyficzne. W tej ostatniej strukturze dno dobudowuje się nieustannie. W ciągu roku następuje przyrost wynoszący około piętnaście centymetrów. Im dalej na zachód oceanu będziemy się posuwać, tym więcej wysp stanie na naszej drodze. W przeważającej części wypadków są to stożki leżących pod wodą wulkanów, które są już wygasłe. Otaczają je budowle rafowe tworzące niesamowity klimat tych rejonów. Zachodnia część oceanu to już liczne archipelagi. To właśni w tym rejonie leżą sławne Filipiny, które są uważane za istny raj turystyczny.

Świat przyrodniczy

Ocean Spokojny może pochwalić się wyjątkowo zróżnicowanymi warunkami:

  • termicznymi;
  • zasolenia;
  • morfologicznymi.

Istotnie wpływa to na zróżnicowanie świata przyrodniczego. Największym bogactwem zarówno flory, jak i fauny jest Wielka Rafa Koralowa. Obecnie mówi się również, że to miejsca najbardziej zróżnicowane nie tylko w świecie wodnym. Północne oraz południowe krańce oceanu to ekosystemu, które charakteryzują wody polarne. Urozmaicenie gatunkowe jest tutaj raczej niewielkie. Trzeba jednak pamiętać, że cechuje je ogromna produktywność, co przekłada się na funkcjonowania pozostałych rejonów. Wiele wysp Pacyfiku jest istotnie odizolowanych od pozostałych rejonów świata. W efekcie spotkać można tutaj gatunki roślin oraz zwierząt o charakterze endemicznym. Najlepiej widać to na wyspach Galapagos, które określane są również mianem Wysp Żółwich.

Znaczenie dla gospodarki

Ocean Spokojny to ogromne bogactwo zasobów żywych. Wskazać można tutaj kilka obszarów, które mają wielkie znaczenie dla światowych połowów ryb. Rejony subpolarne to tereny, gdzie łowi się przede wszystkim śledzie, sardynki oraz łososie. We wschodnim Pacyfiku występują łowiska makreli, rekinów oraz skorupiaków. Druga połowa XX wieku to czas, kiedy człowiek zaczął wykorzystywać również surowce mineralne. Wydobywa się dzisiaj z szelfu kontynentalnego ropę naftową, a także gaz ziemny, a więc te surowce, które istotnie napędzają działanie gospodarki światowej.

Ocean Spokojny to ogrom wody, która kryje w sobie wiele skarbów. Rafa Koralowa, gigantyczne żółwie z wysp Galapagos, ropa naftowa i gaz ziemny – to jedynie niewielka część tego, co można tutaj spotkać.

Share This Post:

Add Comment