Turystyczne możliwości Oceanów

Turystyczne możliwości Oceanów

Ziemia nazywana jest Niebieską bądź Błękitną planetą głównie dzięki ogromnej powierzchni, jaką zajmują na niej Oceany. W zależności od sposobu liczenia i podejścia systematycznego, na naszej planecie wyróżnić można nawet pięć oceanów: Spokojny. Atlantycki, Indyjski, Arktyczny i Południowy, z których

Ocean Światowy – Wszechocean

Ocean Światowy – Wszechocean

Oceanem światowym (inaczej Wszechoceanem) określamy ogół oceanów i mórz występujących na naszej planecie. Stanowią one blisko 71% ogólnej powierzchni Ziemi czyli około 361 mln km2. Barwa wody oceanicznej jest uzależniona od oświetlenia Ziemi,które jest różne i zmienia się …

Kiedy powstały oceany ?

Kiedy powstały oceany ?

Każdy z nas wie jak wygląda ocean, ale czy zastanawiamy się skąd się wzięły i kiedy powstały?Według Wikipedii ocean (z łacińskiego – Oceanus, ze starogreckiego – Okeanos) w okresie starożytnej Grecji i w Rzymie był mityczną rzeką, która stanowiła rozległy

Co to jest ocean ?

Co to jest ocean ?

Oceany stanowią największe obszary wodne, które charakteryzują się wyraźnie ukształtowanym dnem i określonym systemem prądów morskich. Są od siebie oddzielone kontynentami i grzbietami podmorskimi. Wyróżnia się następujący podział oceanów na:…