Kiedy powstały oceany ?

Kiedy powstały oceany ?

Każdy z nas wie jak wygląda ocean, ale czy zastanawiamy się skąd się wzięły i kiedy powstały?Według Wikipedii ocean (z łacińskiego – Oceanus, ze starogreckiego – Okeanos) w okresie starożytnej Grecji i w Rzymie był mityczną rzeką, która stanowiła rozległy

Co to jest ocean ?

Co to jest ocean ?

Oceany stanowią największe obszary wodne, które charakteryzują się wyraźnie ukształtowanym dnem i określonym systemem prądów morskich. Są od siebie oddzielone kontynentami i grzbietami podmorskimi. Wyróżnia się następujący podział oceanów na:…