Ocean Światowy – Wszechocean

Oceanem światowym (inaczej Wszechoceanem) określamy ogół oceanów i mórz występujących na naszej planecie. Stanowią one blisko 71% ogólnej powierzchni Ziemi czyli około 361 mln km2. Barwa wody oceanicznej jest uzależniona od oświetlenia Ziemi,które jest różne i zmienia się od barwy niebieskiej, poprzez niebieskozieloną, zieloną do brunatnej. Rozmieszczenie wody oceanicznej na kuli ziemskiej wygląda następująco:

– na półkuli północnej – wszechocean stanowi 61%, a 39% ląd

– na półkuli południowej – wszechocean stanowi 89%, zaś 18% ląd

Ocean Światowy dzieli się na cztery akweny (oceany):

– Ocean Spokojny (Pacyfik)

– Ocean Atlantycki (Atlantyk)

– Ocean Indyjski

– Ocean Arktyczny (Ocean Lodowaty Północny, Morze Arktyczne)

Ocean Spokojny, Pacyfik (ang. Pacific Ocean) to największy, najgłębszy i najstarszy z oceanów, zajmuje powierzchnię między Ameryką Północną i Południową na wschód, Azją i Australią na zachód, Antarktydą na południe (stanowi ok.50% oceanu światowego). Średnia głębokość to 3957 metrów, maksymalna zaś 11 034 metry w Rowie Mariańskim. Świat roślin kwiatowych liczy około 20 gatunków i około 4000 gatunków glonów. W oceanie żyje około 3000 gatunków ryb. Łowiska oceanu dostarczają około 60% masy połowów światowych.

Ocean Atlantycki (ang. Atlantic Ocean) – zajmuje wybrzeża Europy, Afryki, Antarktydy, wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej i Południowej (to ok. 25%). W strefie równikowej Oceanu Atlantyckiego występują temperatury powyżej 26 o C we wszystkich miesiącach i małe roczne wahania temperatury oraz duże opady. Fauna i flora jest mniej liczna niż w innych oceanach. W północnej części oceanu w strefie przybrzeżnej występują brunatnice, zaś w pobliżu ujść do rzek spotkać można podwodne skupiska traw morskich tworzących „łąkę”. Ocean Atlantycki dostarcza około 30% światowych połowów morskich.

Ocean Indyjski (ang. Indian Ocean) – leży pomiędzy Afryką, Azją, Australią i Antarktydą (stanowi 21% Wszechoceanu). Średnia głębokość 3897 metrów, a maksymalna 7450 metrów w Rowie Jawajskim. Średnia temperatura wód powierzchniowych wynosi 17 o C , a średnie zasolenie wód wynosi 35%, zaś przezroczystość wody wynosi 40-50 metrów. U wybrzeży Półwyspu Indyjskiego występują makrele, ostroszowce, sardyny, płastugi, u wybrzeży Afryki zaś śledzie, sardele, langusty, w wybrzeży Australii żółwie, strzykwy i w pobliżu wód antarktycznych (wieloryby).

Ocean Arktyczny (ang. Arctic Ocean) – leży pomiędzy północnymi wybrzeżami Europy, Azji i Ameryki Północnej (stanowi 4% oceanu światowego). Średnia głębokość 1225 metrów, zaś maksymalna 5527 metrów. W wodach antarktycznych żyje około 3000 gatunków zwierząt. Dookoła ocean otoczony jest lądem, pokrywa lodowa zmniejsza dopływ światła. Najczęściej występującymi w Oceanie Arktycznym zwierzętami są białucha i cętkowany narwal oraz rzadziej już spotykany gatunek – wieloryb grenlandzki. Ocean Arktyczny jest bardzo istotny dla żeglugi transoceanicznej, ponieważ jest to najkrótsza droga pomiędzy Europą a wybrzeżem Ameryki Północnej i Azji Wschodniej.

Share This Post:

Add Comment