Ocean Spokojny, czyli największy ocean na kuli ziemskiej

Rozmowa na temat oceanów może dotyczyć wielu rozmaitych zagadnień. Wśród tematów, które z całą pewnością należy poruszyć, znajduje się Ocean Spokojny. Na chwilę obecną jest to największy ocean, który położony jest na kuli ziemskiej. Tym samym stanowi też największy zbiornik wodny, który na ziemi występuje. Warto więc poświęcić mu chociaż kilka zdań.

Położenie

Z racji tego, że Ocean Spokojny jest największym zbiornikiem wodnym na całej kuli ziemskiej, otacza większość kontynentów. Leży więc między:

  • Azją;
  • Ameryką Północną;
  • Ameryką Południową;
  • Australią;
  • Antarktydą.

Powierzchnia Oceanu Spokojnego to 178 648 kilometrów kwadratowych. Wody, które tworzą Ocean Spokojny to blisko pięćdziesiąt procent wszystkich wód oceanów, które występują na świecie.

Wiek

Geografowie i badacze historii Ziemi przyjmują, że najstarsze części Pacyfiku liczą nawet sto trzydzieści pięć milionów lat. Dno wschodniej części oceanu jest bardzo słabo urozmaicone. Do struktur widocznych wyraźnie zalicza się tu tylko:

  • Rów Peruwiański;
  • Wzniesienie Wschodniopacyficzne.

Ciekawym jest fakt, że w przypadku Wzniesienia Wschodniopacyficznego dni buduje się nieustannie. Rocznie ma miejsce tutaj przyrost dochodzący nawet do piętnastu centymetrów. Zachodnie rejony oceany to szereg wysp, których we wschodniej części jest naprawdę niewiele. Wyspy to najczęściej stożki wygasłych wulkanów, które zalane zostały wodą. Wokół nich leżą budowle rafowe i to właśnie one są odpowiedzialne za niezwykły klimat oraz wyjątkową urodę tych rejonów świata. W części zachodniej znajdują się także liczne archipelagi.

Przyroda

Ocean Spokojny ma bardzo zróżnicowane warunki nie tylko termiczne, ale również morfologiczne. Istotne różnice występują również, jeśli chodzi o zasolenie. W konsekwencji na terenie całego Pacyfiku występuje ogromne zróżnicowanie zarówno flory, jak i fauny. Za największe bogactwo świata przyrody uważa się Wielką Rafę Koralową. Jest to miejsce piękne, które dostarcza niezapomnianych wrażeń. Niestety, z uwagi na zanieczyszczenia wód oraz wzrastającą ich temperaturę Rafa ulega zniszczeniu. Należy zrobić wszystko, aby proces ten zatrzymać. Jeśli spojrzymy na północne oraz południowe krańce oceanu, okaże się, że występują tutaj wody polarne. Roślinność ograniczona jest więc do minimum. Do zwierząt, które występują na tych obszarach zalicza się między innymi niedźwiedzie polarne. Nie można zapomnieć także o tym, że mnóstwo wysp leżących na Pacyfiku jest silnie odizolowanych od pozostałej części globu. W efekcie występują tutaj zarówno rośliny, jak i zwierzęta endemiczne. Świetnym przykładem takiego stanu rzeczy w przyrodzie są Wyspy Galapagos, do których przylgnęło określenie Wysp Żółwich.

Gospodarka

Tak wielki ocean nie mógł pozostać bez wpływu na gospodarkę światowa. To właśnie na Pacyfiku odbywają się liczne połowy rozmaitych ryb. To również tutaj wydobywane są surowce mineralne, do których zaliczana jest między innymi ropa naftowa. Gdyby Pacyfik nagle zniknął, gospodarka światowa przeżyłaby ogromne załamanie.

Share This Post:

Add Comment