Życie w oceanie

Kiedy rozmawiamy o tak wielkich zbiornikach wodnych, jak oceany, nie możemy pominąć kwestii dotyczących życia w nim. Oceany zasiedlane są przez setki organizmów żywych, które znacznie się między sobą różnią. Wielość gatunków sprawia, że podwodny świat uważany jest za jeden z najbardziej zróżnicowanych i godnych poznania. Co możemy zobaczyć w wodach oceanicznych?

Zróżnicowanie pod względem głębokości

Mówiąc o życiu w oceanie, trzeba przede wszystkim podkreślić, że organizmy żywe różnią się tutaj znacznie w zależności od głębokości, na której występują. Generalnie można wyróżnić organizmy żywe, które nie są zależne od podłoża oraz te, które do życia potrzebują kontaktu z nim. Te pierwsze to pelagial, zaś te drugie określa się mianem bentosu.

Gady morskie

W głębinach oceanów nie brakuje licznych gadów morskich. Zalicza się do nich między innymi:

  • żółwie;
  • krokodyle;
  • węże.

Żółwie morskie zdecydowaną część swojego życia spędzają w wodzie. Na brzeg wychodzą tylko samice i to tylko wówczas, kiedy składać mają jaja. Wypatrują wówczas plaże i udają się w ich głąb. Złożone jaja zostają zakopane w piasku. Za największego żółwia morskiego uważany jest żółw skórzasty. Może on dorastać nawet do dwóch metrów. Jeśli idzie o krokodyle, to tylko jeden gatunek znaczną część życia spędza w wodzie. Chodzi o krokodyla słonowodnego. Podobnie jak żółwie, on również jaja składa na lądzie. Spotkać można go przede wszystkim u wybrzeży północnej Australii. Spotykany jest także w południowej części Azji.

Węże morskie to stworzenia, które wzbudzają najwięcej emocji. Trzeba pamiętać, że wydzielany przez nie jad jest o wiele bardziej szkodliwy niż jad węży żyjących na lądzie. Samice węży swoje jaja również składają na lądzie.

Ssaki

Oceany pełne są również rozmaitych ssaków. Najlepszym przykładem są tutaj delfiny, które uważane są za jedne z najinteligentniejszych zwierząt na całej kuli ziemskiej. Ssaki oceaniczne to również walenie, które dzieli się na zębowce oraz fiszbinowce. Te ostatnie to ogromne gatunki wielorybów, wśród których występują między innymi:

  • płetwal błękitny;
  • wieloryb szary;
  • wieloryb grenlandzki.

Dość dużą grupą ssaków są również foki, lwy morskie i morsy. Obecnie występuje ich na świecie około trzydzieści dwa gatunki. Spotkać można je na różnych szerokościach geograficznych. Za największych przedstawicieli tej grupy zwierząt uważane są słonie morskie. Niektóre samce mogą ważyć blisko cztery tony.

Kolejną grupą oceanicznych ssaków są syreny. Ciekawym jest fakt, że zwierzęta te żywią się roślinami, ale jednocześnie nigdy nawet na krótką chwilę nie wychodzą na ląd. Do syren zalicza się:

  • manaty;
  • krowy morskie;
  • diugonie.

Krowy morskie odkryto w 1741 roku. Bardzo szybko – bo w niespełna trzydzieści lat – doszło do niemalże ich całkowitego wytępienia. Diugonie spotkać można na bardzo rozległym obszarze, który obejmuje tereny od wschodniej Afryki aż po wyjątkowo ciepłe wody Pacyfiku.

Świat flory i fauny oceanicznej jest naprawdę niezwykle bogaty i fascynujący. Wielość organizmów żywych i ich wielkie zróżnicowanie może zainteresować niejedną osobę.

Share This Post:

Add Comment