Oceanaria polskiego wybrzeża

W Polsce trudno o oceanarium z prawdziwego zdarzenia, o wielkości i pojemności tych znajdujących się na przykład w Stanach Zjednoczonych. Jednak i tu mamy obiekty bardzo ciekawe i pełniące tę samą funkcję. Jest to po pierwsze funkcje badawcza, a po drugie turystyczno-rekreacyjna. W polskich akwariach można podziwiać morską faunę i florę z bliska. Można poznać je, choć zazwyczaj są niedostępne dla ludzkiego oka. Najciekawszymi obiektami typu oceanaria na polskim wybrzeżu jest fokarium na Helu oraz Akwarium Gdyńskie. Znajdują się stosunkowo blisko siebie. Dlatego też oba te miejsca warto odwiedzić, gdy jest się nad polskim morzem. Można dzięki temu dowiedzieć się wielu ważnych i ciekawych informacji dotyczących życia, które króluje w Morzu Bałtyckim i nie tylko. Fokarium helskie to bardzo ciekawe miejsce. Jest obiektem wyjątkowym, ponieważ wchodzi w skład Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytety Gdańskiego. To placówka naukowo-dydaktyczna. Zajmuje się badaniami związanymi z życiem Morza Bałtyckiego, a jej celem jest jego ochrona. Szczególnymi obiektami zainteresowania są tu ssaki morskie, a placówka ma na celu ochronę fauny szczególnie z przybrzeżnej strefy Bałtyku. W skład znajdującego się na Helu instytutu wchodzi także wspomniane fokarium. Ono zaś składa się z basenów hodowlanych, basenów dla młodych osobników oraz budynków przeznaczonych do celów naukowych i badawczych. Głównym celem fokarium jest sprawienie, by w basenie Morza Bałtyckiego znów pojawiła się naturalna populacja foki szarej, w takiej jak niegdyś ilości. Problem ich zniknięcia jest dosyć skomplikowany. Chodzi tu zarówno o negatywny wpływ człowieka n środowisko, jak i o fizyczne wytępienie tych zwierząt w wyniku nadmiernych połowów. Pracownicy fokarium dbają więc, by foka szara nie była w stopniu wyższym niż dziś zagrożona wyginięciem. Prowadzą także badania nad innymi ssakami morskimi, a przy okazji prowadzą działania dydaktyczne dotyczące ekosystemu Morza Bałtyckiego oraz ekologii. Fokarium na Helu to obiekt bardzo interesujący, jednak największą, a tym samym poniekąd najważniejszym akwarium w Polsce jest Akwarium Gdyńskie. Jest to największa tego typu placówka w Polsce. Przez lata było to Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Dziś to muzeum Morskiego Instytutu Rybackiego. Akwarium prezentuje okazy fauny i flory morskiej oraz słodkowodnej. Placówka ma cele zbliżone do działań każdego zoo. Chce jednocześnie edukować, jak i informować. Być odpowiedzią na ciekawość przyjeżdżających do akwarium turystów. Działania edukacyjne są prowadzone w ten sposób, by trafić z równą skutecznością do różnych grup wiekowych, od osób dorosłych, po najmłodsze dzieci. W gdyńskim akwarium znajduje się ponad 200 gatunków zwierząt: ryby, płazy, gady i bezkręgowce.

Share This Post:

Add Comment