Nowa Zelandia – kraj otoczony oceanem

Pośród wielu krajów sąsiadujących z oceanami, na szczególną uwagę zasługuje Nowa Zelandia. Jest to kraj oddalony od Polski o ponad 17 tysięcy kilometrów, stąd też wiemy o nim stosunkowo niedużo. Niemniej jednak warto zapoznać się z pewnymi faktami i informacjami, które bez dwóch zdań mogą wpłynąć na decyzję o podróży do Nowej Zelandii. Opisując ten kraj najważniejszą kwestią, o której koniecznie trzeba napisać, jest jego sąsiedztwo z oceanem i konsekwencje, jakie ta sytuacja z sobą niesie. Dlaczego? Ponieważ sąsiedztwo to kształtuje tam każdą dziedzinę życia, od gospodarki rozpoczynając, na rozrywce kończąc.

Wpływ oceanu na gospodarkę Nowej Zelandii jest sprawą oczywistą. Gros handlu zagranicznego kraju odbywa się drogą morską. Dotyczy to zarówno importu jak i eksportu. Toteż wiele miast nowozelandzkich posiada dobrze rozwinięte porty, do których zawijają statki ze wszystkich stron świata i z których we wszystkie zakątki globu statki wypływają. Taki kształt gospodarki decyduje też o cenach większości artykułów. Jeden konkretny środek transportu, którym można sprowadzić do kraju towary kupione za granicą sprawia, że ceny są wypadkową aktualnej sytuacji w sektorze żeglugi morskiej.

Ale otoczenie przez ocean ma wpływ na gospodarkę Nowej Zelandii nie tylko ze względu na handel zagraniczny. Nowozelandczycy prowadzą bardzo wiele biznesów w związku lub na wodach oceanicznych. Jako przykład można podać usługi turystyczne, rybołówstwa, transport morski, itp. Wszystko to kształtuje gospodarkę państwa w najwyższym stopniu.

Poza gospodarką, dziedziną, która podlega znaczącemu wpływowi przez otaczający Nową Zelandię ocean jest styl życia. Nowozelandczycy uwielbiają sporty wodne, spędzają nad wodą bardzo wiele czasu wolnego, większość wyjazdów turystycznych odbywa się w pobliżu plaż. Ów styl życia – ogólnie zakładający uprawianie sportów i spędzanie czasu w sposób aktywny – jest związany z oceanem od najmłodszych lat życia każdego obywatela tego wyspiarskiego państwa.

Trzeba również wspomnieć o sporcie. Ten element jest kształtowany w Nowej Zelandii w znacznej mierze przez bliskość oceanu. Nowozelandczycy uprawiają masowo sporty wodne, jak wspomniano wyżej, a to przekłada się na wyniki zawodowych sportowców tego kraju w takich dyscyplinach jak żeglarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, itp. W każdej z tych dyscyplin mieszkańcy omawianego państwa liczą się w światowej czołówce.

Sferą, na którą wpływ ma ocean jest też turystyka, w tym turystyka zagraniczna. Jak podano powyżej, w Nowej Zelandii działa bardzo wiele firm zajmujących się turystyką, ponadto obywatele kraju jeżdżą na wczasy w rejony położone nad oceanem. Ale to nie jedyny przejaw omawianego zjawiska. Turystyka zagraniczna Nowej Zelandii również doświadcza wpływu oceanu na kraj. Odwiedzający go turyści z innych państw wybierają kurorty w bliskości wielkiej wody, gdyż są one najatrakcyjniejsze z turystycznego punktu widzenia.

Nie można też zapomnieć o historii Nowej Zelandii. Jest ona w całości związana z oceanem. Ludy zamieszkujące państwo przed przybyciem Europejczyków łączyły swoją kulturę z bliskością wielkich akwenów wodnych. Wpływ ten widać po dziś dzień w kulturze Maorysów – pierwotnych mieszkańców wysp nowozelandzkich. Kultura ta ma przełożenie na współczesną kulturę całego kraju, tworzonego m. in. przez ludność maoryską.

Przemożny wpływ oceanu na Nową Zelandię można opisywać w nieskończoność. Wpływ ten jest tak silny, że nie można mówić o tym wyspiarskim kraju, nie uwzględniając tego wpływu. Każdy, kto do Nowej Zelandii przybędzie, może przekonać się o tym na własnej skórze. A że kraj odwiedzić warto, bo jest on przepiękny, to nie ulega najmniejszej wątpliwości.

Share This Post:

Add Comment